Välkommen till

SD Vänersborg

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Samhällsfrågor

Vi ska ha ökad trygghet genom övervakningskameror och väktare, mer belysning och ökad vuxennärvaro på kvällar och helger. Det ska avsättas mer pengar till gatuunderhåll. Personer med försörjningsstöd ska bistå med lämplig motprestation gentemot kommunen. Vårdpersonal ska givetvis ha möjlighet till en karriärtrappa.

Integrationsfrågor

Vi vill säga nej till migrationsverket vid tvångsplacering av nyanlända och samtidigt verka för en avveckling av Sveriges största asylboende på Restad Gård. Det ska finnas en obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända där man tar del av rättigheter OCH skyldigheter, med detta införs samtidigt en förberedelseskola för nyanlända elever skild från ordinarie skolgång.

Våra skolfrågor

Vi vill införa läkarintyg för specialkost, många tror att så redan är fallet men det är det tyvärr inte. Vi menar absolut att det räcker med en journalanteckning eller liknande som man själv kan ladda ner från 1177. Det ska satsas mer på byskolorna och därmed ge möjlighet för familjer att bo kvar på landet. Lärare ska få befogenhet att åtgärda ordningsproblem i alla skolklasser, bland annat genom jourklasser. Vi verkar för avskaffande av skattefinansierad modersmålsundervisning.

Vi vill att våra äldre ska ha det bra

Vi vill erbjuda servicehem och trygghetsboende och samtidigt ge möjlighet till fortsatt boende med sin partner/husdjur när vårdbehovet ökar. Personalrotationen hos vårdtagare ska minimeras, personalen ska också tala och förstå svenska på en god nivå.

Aktuellt

Denna förening tillhör

SD Västra Götaland Norra