Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Förtroendevalda

 

I dessa nämnder är vi representerade

Barn o utbildningsnämnden

Ledamot Ola Wesley             Ersättare Jan A Palmqvist

Byggnadsnämnden

Ledamot Anders Strand        Ersättare Kenny Sandhöj

Demokratiberedningen

Ledamot Mathias Olsson     Ersättare Göran Nilsson

Kommunfullmäktige                                        

Gruppledare Ola Wesley   Vice Gruppledare Anders Strand

Ledamot Anders Strand         Ledamot Cecilia Skenhall

Ledamot Kenny Sandhöj        Ledamot Jennifer Strand

Kommunstyrelsen

Ledamot Anders Strand         Ledamot Kurt Karlsson

Ersättare Ola Wesley

Kultur o fritidsnämnden

Ledamot Lena Mjörnell              Ersättare Mathias Olsson

Miljö o hälsoskyddsnämnden

Ledamot Kenny Sandhöj      Ersättare Mathias Olsson

Nämndemän

Ledamot Kurt Karlsson      Ledamot Anders Strand

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot Anders Strand       Ersättare Kurt Wahlgren

Socialnämnden

Ledamot Ola Wesley            Ersättare Lena Mjörnell

Revisor

Ledamot Vakant

Valberedning

Ledamot Ola Wesley           Ersättare Anders Strand