Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Förtroendevalda

 

I dessa nämnder är vi representerade

Barn o utbildningsnämnden

Ledamot Ola Wesley             Ersättare Carina Jällbrink

Byggnadsnämnden

Ledamot Anders Strand        Ersättare Kenny Sandhöj

Demokratiberedningen

Ledamot Carina Jällbrink     Ersättare Cecilia Skenhall

Kommunfullmäktige                                        

Gruppledare Kurt Karlsson   Vice Gruppledare Ola Wesley

Ledamot Anders Strand         Ledamot Cecilia Skenhall

Ledamot Kenny Sandhöj        Ledamot Jennifer Strand

Kommunstyrelsen

Ledamot Anders Strand         Ledamot Kurt Karlsson

Ersättare Ola Wesley

Kultur o fritidsnämnden

Ledamot Ola Wesley              Ersättare Carina Jällbrink

Miljö o hälsoskyddsnämnden

Ledamot Kenny Sandhöj      Ersättare Cecilia Skenhall

Nämndemän

Ledamot Kurt Karlsson      Ledamot Anders Strand

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamot Anders Strand       Ersättare Kurt Wahlgren

Socialnämnden

Ledamot Ola Wesley            Ersättare Carina Jällbrink

Revisor

Ledamot Jimmy Engström

Valberedning

Ledamot Ola Wesley           Ersättare Anders Strand