Ledamöter och Ersättare Kommunfullmäktige Vänersborg | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Ledamöter och Ersättare Kommunfullmäktige Vänersborg

Ola Wesley

Anders Strand

Kurt Karlsson

Mathias Olsson

Lena Mjörnell

Kurt Wahlgren

Torbjörn Moqvist

Jan A Palmqvist

Kenny Sandhöj

Göran Nilsson

Jimmy Lindkvist

Christer Gyllander

Christer Zimmergren