Nämnder | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Nämnder

Kommunstyrelsen

 

 

Ordinarie

Anders Strand

 

 

 

 

 

Ordinarie

Ola Wesley

 

 

 

 

 

Ersättare

Mathias Olsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Kurt Karlsson

 

 

 

Barn och Utbildningsnämnden

 

 

Ordinarie

Ola Wesley

 

 

 

 

 

Ordinarie

Jan A Palmqvist

 

 

 

 

 

Ersättare

Anna Olsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Göran Nilsson

 

 

 

Socialnämnden

 

 

Ordinarie

Lena Mjörnell

 

 

 

 

 

Ordinarie

Kurt Karlsson

 

 

 

 

 

Ordinarie

Christer Gyllander

 

 

 

 

 

Ordinarie

Torbjörn Moqvist

 

 

 

Kultur och Fritidsnämnden

 

 

Ordinarie

Lena Mjörnell

 

 

 

 

 

Ordinarie

Mathias Olsson

 

 

 

Miljö och Hälsoskyddsnämnden

 

 

Ordinarie

Mathias Olsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Kurt Wahlgren

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden

 

 

Ordninarie

Kurt Wahlgren

 

 

 

 

 

Ordninarie

Göran Nilsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Jimmy Lindqvist

 

 

 

 

 

Ersättare

Torbjörn Moqvist

 

 

 

Byggnadsnämnd

 

 

Ordinarie

Anders Strand

 

 

 

 

 

Ersättare

Torbjörn Moqvist

 

 

 

Demokratiberedning

 

 

Ordinarie

Mathias Olsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Göran Nilsson

 

 

 

AB Vänersborgsbostäder

 

 

Ordinarie

Anders Strand

 

 

 

 

 

Ersättare

Ola Wesley

 

 

 

Kunskapsförbundet Väst

 

 

Ordinarie

Göran Nilsson

 

 

 

 

 

Ersättare

Jan A Palmqvist

 

 

 

Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg

 

 

Ordinarie

Ola Wesley

 

 

 

 

 

Ordinarie

Kurt Karlsson

 

 

 

Revisor

 

 

Print

Ordinarie

Bengt G Ohlsson