SD Budget 2017 | Sverigedemokraterna i Vänersborg

SD Budget 2017

Vår budget är socialkonservativt framåtsyftande med
förslag om sänkt skatt, fler händer i äldrevården, skolor
och barnomsorgen, samt stöd till svenska hembygdsoch
kulturföreningar.

För att läsa hela vårt budgetförslag klicka på länken.

SD Budget 17-19