Styrelsen | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Styrelsen

Kommunföreningen i Vänersborgs styrelsen består av

Ordförande:

Ola Wesley tfn 0709453956

Mail ola.wesley@sverigedemokraterna.se

Vice Ordförande:

Anders Strand tfn 0736840831

Mail anders.strand@sverigedemokraterna.se

 

Kassör:

Anders Strand tfn 0736840831

Mail anders.strand@sverigedemokraterna.se

Sekreterare:

Kenny Sandhöj

Mail kenny.sandoj@sd.se

 

Ledamot:

Kurt Karlsson tfn. 0722024702

Mail kurt.karlsson@sverigedemokraterna.se

Cecilia Skenhall tfn 0735071294

Mail cecilia.skenhall@sverigedemokraterna.se

Carina Jällbrink tfn 052118720

Mail carina.jallbrink@sverigedemokraterna.se

Suppleant

Kurt Wahlgren

Mail kurt@telia.com

 

 

Kontakta oss gärna!