Styrelsen | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Styrelsen

Kommunföreningen i Vänersborgs styrelsen består av

Ordförande:

Ola Wesley tfn 0709453956

E-Post: ola.wesley@sverigedemokraterna.se

Vice Ordförande och Gruppledare:

Anders Strand tfn 0706840801

E-Post: anders.strand@sverigedemokraterna.se

 

Kassör:

Mathias Olsson tfn 0703791873

E-Post: mathias.olsson@sd.se

Sekreterare:

Lena Mjörnell

E-Post: lena.mjornell@sd.se

 

Ledamot:

Kurt Karlsson tfn. 0722024702

E-Post: kurt.karlsson@sverigedemokraterna.se

Mathias Olsson tfn 0703791873

E-Post: mathias.olsson@sd.se

Kurt Wahlgren

E-Post: kurt.wahlgren@sd.se

Kenny Sandhöj

E-Post: kenny.sandhoj@sd.se

Lena Mjörnell

E-Post: lena.mjornell@sd.se

Suppleant

Göran Nilsson
nilssongoran28@gmail.com

 

Kontakta oss gärna!