Styrelsen | Sverigedemokraterna i Vänersborg

Styrelsen

Kommunföreningen i Vänersborgs styrelse består av

Ordförande:

Lena Mjörnell tfn 076-142 18 14

E-Post: lena.mjornell@sd.se

Vice Ordförande och Gruppledare:

Ola Wesley tfn 0709-45 39 56
E-Post ola.wesley@sd.se


Andre Vice Ordförande

Jan Appelqvist Palmqvist
E-Post: jan.appelqvist.palmqvist@sd.se

 

Kassör:

Mathias Olsson tfn 0703-79 18 73
E-Post: mathias.olsson@sd.se

Sekreterare:

Jan Appelqvist Palmqvist
E-Post: jan.appelqvist.palmqvist@sd.se

 

Ledamot:

Kurt Wahlgren
E-Post: kurt.wahlgren@sd.se

Göran Nilsson
E-Post: goran.nilsson@sd.se

Lars Nordquist
E-Post: lars.nordquist@sd.se

Suppleant

Bengt Olsson

 

Kontakta oss gärna!